Výskum

Vážení študenti,

dávame vám do pozornosti nový študijný program na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline - Fotonika (študijný odbor Elektronika). Vytvorili sme tento moderný program ako reakciu na nástup svetelných technológií do komercie a tým aj do života.
Namiesto všeobecných úvodov o tomto študijnom programe skúsime zodpovedať na podstatné otázky týkajúce sa fotoniky a študijného programu.

1. Čo je fotonika?

Odbor na rozhraní optiky a elektroniky. Implementuje optické princípy do nových elektronických a optoelektronických zariadení. Jej základ teda tvorí svetlo, či už ako nositeľ informácie alebo ako zdroj energie.

2. Prečo je tu pre študenta fotonika?

Je to najmodernejší študijný program zachytávajúci trend výrazného nástupu optiky do života a technológií. Netreba zdôrazňovať, že tzv. LEDky zaplavili spoločnosť, že solárny článok sa stále viac tlačí ako alternatívny obnoviteľný zdroj energie do bežného života. To sú len tie najviditeľnejšie zariadenia na optických a fotonických princípoch. Je vážny predpoklad, že svetlo ako najrýchlejší prostriedok prenosu informácie bude čím ďalej viac vstupovať do komunikačných systémov aj na úrovni čipu.

3. Ako je to s komerčným uplatnením študenta fotoniky?

V Európe sa vytvorila organizácia Photonics 21 združujúca inštitúcie a firmy so zameraním v oblasti fotoniky. Existuje dnes obrovské množstvo členov tejto komunity. V stredoeurópskom priestore sa fotonika rozbieha a tento študijný program je tu unikátny. V skutočnosti je však na Slovensku a v okolitých krajinách dostatočné komerčné zázemie pripravené pre absolventa študijného programu Fotonika a má exponenciálny rastúci trend.

4. Čím sa fotonika zaoberá?

Fotonika má veľmi široké zameranie. Tu je asi prehľadnejšie uviesť nejaké kľúčové slová, s ktorými bude študent v rámci študijného programu pracovať:
- zdroje žiarenia (LED, laser)
- detektory žiarenia (fotodióda, solárny článok)
- prenosové cesty svetla (optické vlákno, svetlovod)
- senzory na báze svetla
- svetlo ako diagnostický nástroj v medicíne
- svetlo pre hi-tech na čipe

Zostaň s nami po škole a zaži Fotoniku

Dňa 22. marca sme pre študentov pripravili akciu s názvom
"Zostaň s nami po škole a zaži Fotoniku".
Stačí, ak prídete na Katedru fyziky EF
NB, 4. poschodie a na mieste si vyberiete jednu z uvedených aktivít.
Priprav holografický optický prvok
Urob laboratórium na čipe
Naprogramuj laserovú show
Vytvor difrakčnú mriežku
Vytvor teplomer z optického vlákna
Aktivity bežia opakovane so začiatkom o celej hodine
16.00, 17.00, 18.00.
Stiahni si leták akcie.

Nový študijný program

V školskom roku 2016/17 sa otvára na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline nový študijný program pre inžiniersky stupeň štúdia - FOTONIKA. Absolventi bakalárskych študijných programov s elektrotechnickým zameraním sú vítaní. V prípade záujmu kontaktujte garanta študijného programu prof. Ing. Dušana Pudiša, PhD. alebo ďalších členov Katedry fyziky.

O programe

Študijný program: Fotonika
Študijný odbor: Elektronika - 5.2.13
Zabezpečuje: Katedra fyziky
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Garant: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Náš facebook

Naša facebook stránka

Aktualizované 22. marca 2016.